جشنواره سالانه عکس شهرسازی و معماری کلانشهر های ایران( مهلت ارسال آثار تا 30 آذر ماه 1398)

ارتقاء کیفیت زندگی و رضایتمندی در مسیر توسعه بایدار
محورها و موضوعات جشنواره و شرایط ارسال آثارنام: *
نام خانوادگی:
*
کدملی:
تاریخ تولد:
جنسیت: مرد زن
نام استان:
تحصیلات: دیپلم کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
شماره تماس:
*
بارگذاری عکس:

* لطفا فایل خود را با سایز 100px * 110 px
با حجم حداکثر 3Mb
و با فرمت jpg , jpeg بارگذاری فرمایید.