بزرگترین شبکه تراموای خورشیدی جهان در ملبورن
تراموای شهری یا واگن برقی شهری نوعی واگن الکتریکی است که روی ریلهای قرار گرفته در سطح خیابان حرکت میکند. این سیستم حمل و نقل عمومی معموال از متروی شهری سبک هست و توسعه شبکههای آن بسیار سادهتر انجامپذیر است. شبکه تراموای ملبورن با ۲۵۰ کیلومتر ریل )۱۵۵ مایل(، در حال حاضر بزرگترین شبکه در جهان است. سال آینده، این سیستم وجه تمایز دیگری را نیز اضافه خواهد کرد: این اولین بار بهطور کامل با انرژی خورشیدی تأمین میشود. یکپارچهسازی شبکههای حمل و نقل عمومی الکتریکی با منابع انرژی سبز رویکرد جدیدی است که شهرهای جهان برای کاهش هزینههای اقتصادی خود در طوالنی مدت و بهبود کیفیت محیط زیست شهر و کشور اتخاذ میکنند
 ٠٩:٥٩ - دوشنبه ١٥ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
ساخت مصالح ساختمانی از پسماند شهری
عنصر مشترک بادام زمینی، موز، سیب زمینی و قارچ چیست؟ علاوه بر استفاده از طعم خوب آنها به عنوان مواد غذایی، آنها میتوانند به مصالح ساختمانی تبدیل شوند. گروه Arup که یک شرکت خدمات مهندسی بریتانیایی و چندملیتی است در گزارشی تحت عنوان ”چرخه زیستی شهری“ استفاده از زباله های مواد غذایی )چیزی که در کشورهای پیشرفته به وفور یافت میشود( را برای ساخت مصالح ساختمانی کم هزینه و دوستدار مجیط زیست پیشنهاد داد.
 ٠٩:٣٦ - دوشنبه ١٥ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
توسعه بام سبز در ساختمان‌های جدید شهر دِنوِر
سیاست بام سبز یکی از سیاست‌هایی است که بسیاری از شهرهای جهان برای کاهش آلودگی هوا، زیباسازی شهر، جلوگیری از رواناب‌های شهری و بهبود کیفیت زندگی اتخاذ می‌کنند. شهر دنور اخیرا اجبار در استفاده از این رویکرد در ساخت ساختمان‌های جدید را در دستور کار خود قرار داده است. در ماه نوامبر، واجدین شرایط برای تصویب یا عدم تصویب طرحی با مضمون الزام ایجاد بام سبز برای ساختمان‌های جدید با حداقل مساحت ۲۵۰۰۰ فوت و برخی ساختمان‌های قدیمی، پای صندوق های رأی می‌روند. سقف‌ها باید با درختان، سبزیجات یا گیاهان دیگر که ارزش زیبایی شناختی را به همراه داشته باشند، پوشیده شوند و اثر جزایر گرمایی شهری را نیز کاهش دهند. اگر‌چه ایده بام سبز بسیار متداول است، اما الزام در اجرای آن تاحدی بحث برانگیز است. با این وجود، حامیان این طرح خوشبین هستند که رأی‌دهندگان در نهایت این سیاست سرسخت و زیبا را برای افزودن سرسبزی بیشتر به این شهر تصویب کنند.
 ١٢:٠٨ - سه شنبه ٢ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
کاهش ترافیک تهران با راهکار سفر اشتراکی
در شهرهای پرتراکم دارای معضل ترافیک شهری، استفاده از تمامی زیرساخت­های موجود حمل و نقل به منظورکاستن از ترافیک حائز اهمیت می­باشد. خودروهای شخصی متداول‌ترین وسیله نقلیه برای سفرهای درون‌شهری هستند و سهم عمده‌ای از ترافیک شهرها را شامل می‌شوند. لذا استفاده از این ظرفیت، به منظور جابجایی مسافر و افزایش تعداد سرنشینان خودروها و درنتیجه افزایش ظرفیت حمل و نقل شهری در ساعات اوج ترافیک، موجب کاهش تعداد خودروهای شخصی و نتیجتاً موجب کاهش ترافیک و آلودگی هوا خواهد گردید.
 ١١:٥٠ - سه شنبه ٢ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
رئیس مجمع جهانی شهرهای اسلامی:
شهرها را نمی‌شود سنتی اداره کرد/ تجربه‌های موفق جهان را ببینیم
رئیس مجمع جهانی شهرهای اسلامی، با بیان اینکه دیگرنمی‌توان شهرها را سنتی اداره کرد، گفت: باید تجربیات موفق شهرهای جهان را ببینیم و بکار بگیریم.
 ١١:٤٣ - سه شنبه ١٦ تير ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>