شهریار آل شیخ

رئیس کمیسیون برنامه ریزی و سرمایه سازمانی

معرفی

مینا شیعه علی

دبیر کمیسیون برنامه ریزی و سرمایه سازمانی

معرفی

اطلاعات سامانه جامع نیروی انسانی سازمان شهرداری ها با همکاری کلان شهرها تکمیل می شود

اطلاعات سامانه جامع نیروی انسانی سازمان شهرداری ها، با همکاری شهرداری های کلان شهرها تکمیل می شود.

نقش علوم مهندسی در مدیریت شهری

گفت و گوی مهندس شهریار آل شیخ معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد با ماهنامه امواج برتر

دومین کنفرانس بین‌المللی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری در مشهد برگزار می شود

نهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با عنوان توسعه پایدار و شهرهای آینده در مشهد برگزار می شود.

برپایی رویداد ایده پردازی حمل و نقل بار درون شهری

رئیس مرکز نوآوری شهری مشهد گفت: رویداد حمل و نقل بار درون شهری با هدف تقویت مهارت‌های ایده‌پردازی و حل مساله و بررسی چالش‌های این حوزه برگزار می‌شود.

نوآوری گامی برای مدیریت استراتژیک شهرها

امروزه اهمیت و نقش دانش و دانایی در توسعه کشورها و شهرها به خوبی شناخته شده؛ به گونه‌ای که هزاره سوم با اتکا به اقتصاد دانایی محور همگام شده است.