شهریار آل شیخ

رئیس کمیسیون برنامه ریزی و سرمایه سازمانی

معرفی

مینا شیعه علی

دبیر کمیسیون برنامه ریزی و سرمایه سازمانی

معرفی

برگزاری سی و سومین نشست معاونان برنامه ریزی کلان شهرها در مشهد

سی و سومین نشست معاونان برنامه ریزی شهرداری های کلان شهرهای کشور همزمان با برپایی نهمین نمایشگاه شهر هوشمند، به میزبانی شهرداری مشهد در این شهر برگزار می شود.

دستورالعمل نحوه هزینه کرد مواد 16 و 17 بودجه شهرداری ها توسط شهرداری ها بررسی شد

در راستای ضابطه مند شدن نحوه کمک های شهرداری به بخش خصوصی و عمومی، دستورالعمل نحوه هزینه کرد اعتبارات موضوع مواد (16) و (17) بودجه شهرداری ها، توسط کلان شهرها بررسی شد.

تغییر زمان برگزاری نوزدهمین گردهمایی معاونان و مدیران برنامه ریزی کلان شهرها

تغییر زمان برگزاری نوزدهمین گردهمایی معاونان و مدیران برنامه ریزی کلان شهرها

پیش نویس تفاهم نامه مشترک سازمان شهرداری ها، مجمع کلانشهرها و مرکز آمار ایران

در سی و دومین نشست کمیسیون برنامه ریزی و سرمایه سازمانی مجمع شهرداران کلان شهرها، مفاد پیش نویس تفاهم نامه مشترک بین سازمان شهرداریها، مرکز آمار ایران و کلان شهرها در زمینه همکاری در حوزه آمار و اطلاعات شهری و با هدف افزایش سطح تعامل در حوزه آمار و اطلاعات و بر طرف کردن نیازهای مدیریت شهری، مورد بررسی قرار گرفت.

سی و دومین نشست معاونان برنامه ریزی کلان شهرها برگزار شد.

سی و دومین نشست معاونان برنامه ریزی کلان شهرها به منظور هماهنگی در خصوص مباحث نوزدهمین گردهم آیی معاونان و مدیران برنامه ریزی کلان شهرها و همچنین تبادل نظر در خصوص مسایل و مشکلات کلان شهرها در مباحث برنامه ریزی و منابع انسانی برگزار شد.