شهریار آل شیخ

رئیس کمیسیون برنامه ریزی و سرمایه سازمانی

معرفی

مینا شیعه علی

دبیر کمیسیون برنامه ریزی و سرمایه سازمانی

معرفی

مسایل مربوط به منابع انسانی و لایحه استخدامی شهرداری ها

به منظور بررسی مسایل مربوط به منابع انسانی و لایحه استخدامی شهرداری ها، جلسه اختصاصی معاونان برنامه ریزی کلان شهرها با مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان شهرداری ها برگزار می شود.

تبریک انتصاب معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا شهرداری تهران

شهریار آل شیخ رییس کمیسیون برنامه ریزی مجمع شهرداران کلان شهرها، طی نامه ای، انتصاب حامد مظاهریان را به سمت معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا و سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران تبریک گفت.

تقدیر از خدمات معاونت اسبق برنامه ریزی و توسعه تهران

مهندس آل شیخ رییس کمیسیون برنامه ریزی کلان شهرها، طی نامه ای، از خدمات ارزنده معاونت پیشین برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، تقدیر کرد.

پیگیری دیدار شهرداران کلان شهرها با رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور

مجمع شهرداران کلان شهرها با همکاری معاونان برنامه ریزی کلان شهرها، برنامه دیدار شهرداران با معاون رییس جمهور و رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور را پیگیری می کند.

تاکید مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان شهرداریها به اجرای بخشنامه های ابلاغی سازمان

مدیر کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها بر لزوم فراهم شدن بستر و فضای اجرای بخشنامه های ابلاغی سازمان شهرداری ها در ارتباط با مسایل اداری، استخدامی و تشکیلات شهرداری ها تاکید کرد.