شهریار آل شیخ

رئیس کمیسیون برنامه ریزی و سرمایه سازمانی

معرفی

مینا شیعه علی

دبیر کمیسیون برنامه ریزی و سرمایه سازمانی

معرفی

سی و یکمین نشست برنامه ریزی شهرداری های کلان شهرها در تهران برگزار می شود

سی و یکمین نشست معاونان برنامه ریزی شهرداری های کلان شهرها به منظور بررسی آخرین وضعیت آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها برگزار می شود.

رونمایی از سند برش منطقه ای برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد

سند برش منطقه ای برنامه عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد برای اولین بار در کشور و با هدف ایجاد ساز و کارهای تحقق این برنامه، رونمایی شد.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز منصوب شد

شهردار شیراز طی حکمی سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز را منصوب کرد.

انتصاب سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت

طی حکمی از سوی ناصر حاج محمدی شهردار رشت، علی بهارمست به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری رشت منصوب شد.

ارایه نظرات کارشناسی در زمینه آسیب شناسی مشکلات موجود در حوزه مدیریت شهری

معاونان برنامه ریزی شهرداری های کلان شهرها، نظرات و پیشنهادات کارشناسی خود را در ارتباط با مشکلات حوزه مدیریت شهری به مجمع شهرداران کلان شهرها ارسال کردند.