شهریار آل شیخ

رئیس کمیسیون برنامه ریزی و سرمایه سازمانی

معرفی

مینا شیعه علی

دبیر کمیسیون برنامه ریزی و سرمایه سازمانی

معرفی

پست های سازمانی شهرداری به نیروهای دارای شرایط احراز اختصاص داده شود

به منظور تقویت بدنه کارشناسی شهرداری ها و تغییر وضع شاغلان فعلی، مدیران شهری کلان شهرها بر اختصاص پست های سازمانی شهرداری به نیروهای قراردادی دارای شرایط احراز توافق کردند.

برگزاری سلسله نشست‌های مجازی تحلیل شرایط اقتصادی پساکرونا در مشهد

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار مشهد از برگزاری سلسله نشست‌های مجازی تحلیل شرایط اقتصادی پساکرونا خبر داد و گفت: این نشست ها با حضور صاحب‌نظران و متخصصان پیرامون موضوع اقتصاد شهر برگزار می‌شود.

دکل های مخابراتی مشهد ساماندهی می شود

طرح ساماندهی دکل های مخابراتی با هدف زیبا سازی وکاهش 1200 دکل مخابراتی موجود در شهر مشهد به 350 دکل از سال 96 آغاز و تا سال 1400 به پایان می رسد.

کارخانه نوآوری مشهد از پیشرفت فیزیکی تا پذیرش شتاب دهنده

کارخانه نوآوری مشهد علاوه بر ایجاد ارتباط سازنده با دانشگاه‌ها، به‌مرور تبدیل به قطب فعالیت علمی و پژوهشی شده و برنامه های هم‌راستا را پیرامون خود توسعه خواهد داد.

تفاهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شهرداری مشهد در توسعه اینترنت همراه

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای توسعه اینترنت همراه و احداث سایت و دکل، با شهرداری مشهد به تفاهم رسیده اند.