سید امیرحسین شمس

رئیس کمیسیون حقوقی

معرفی

روشنک ربیعه

دبیر کمیسیون حقوقی

معرفی

با همراهی و همدلی کارشناسان ، اتفاقات خوبی را برای مدیریت شهری رقم زده ایم

همزمان با هفته ارتباطات، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران از همکاران روابط عمومی این اداره کل و همچنین دو تن از کارشناسان حقوقی نمونه، قدردانی کرد.

دعوی 30 ساله شهرداری تهران در پرونده زمین 38 هکتاری منطقه 20 به نتیجه نشست

با پیگیری های مستمر اداره کل حقوقی و تلاش کارشناسان این اداره کل، دیوانعالی کشور رای قطعی به حقانیت شهرداری تهران نسبت به 38 هکتار زمین واقع در محدوده منطقه 20 صادر کرد.

انتخاب وانتصاب مدیران حقوقی مناطق در درجه اول باید از میان کارشناسان توانمند منطقه باشد

آیین تکریم و معارفه مدیر حقوقی منطقه پنج با حضور شهردار و معاونین منطقه، مدیرکل حقوقی، معاونین و روسای این اداره کل در ساختمان شهرداری منطقه ۵ برگزار شد.

تحولی در رسیدگی به پرونده های شهرداری تهران ایجاد شده است

دیدار شهردار تهران و ریاست دیوانعالی با حضور معاون مالی و اقتصاد شهری و همچنین مدیر کل حقوقی شهرداری تهران انجام شد.

دست آورد مجموعه حقوقی شهرداری تهران در احقاق حقوق شهر و شهروندان در ابتدای سال جهش تولید

مدیر کل حقوقی شهرداری تهران از صدور آرای قضایی در ابتدای سال 1399 به نفع شهرداری و به ارزش مالی 892 میلیارد تومان در 5 فقره پرونده حقوقی خبر داد.