سید امیرحسین شمس

رئیس کمیسیون حقوقی

معرفی

روشنک ربیعه

دبیر کمیسیون حقوقی

معرفی

با حسن نیت ،همدلی، هماهنگی و انسجام قدم های مثبتی را رو به جلو خواهیم برداشت

مراسم تکریم ومعارفه رئیس اجرای احکام و رئیس برداشت های قضایی اداره کل حقوقی، با حضور سرپرست معاونت اجرائیات قضایی و کارکنان این حوزه برگزار شد.

سامانه هوشمند اداره کل حقوقی شهرداری تهران راه اندازی شد

معاون قضایی اداره کل حقوقی شهرداری تهران از راه اندازی سامانه هوشمند اداره کل حقوقی شهرداری پایتخت خبرداد.

یک لایحه خوب ، مستند و مستدل می تواند به اثری ماندگار تبدیل شود

نشست هم اندیشی اداره امور دیوان اداره کل حقوقی در جهت ارتقاء کیفیت لوایح و تقویت نحوه دفاع با حضور رییس و کارشناسان این اداره برگزار شد .

متولی امور قراردادها ، مجموعه حقوقی شهرداری تهران خواهد بود

نشست مدیران حقوقی شهرداری تهران با حضور مدیرکل حقوقی، معاونین و روسای این اداره کل و همچنین مدیران حقوقی مناطق 22 گانه برگزار شد.

بخشی از درآمدپایدار شهری ، حاصل فعالیت واحد حقوقی است.

نشست ادواری ماهانه مدیران حقوقی مناطق دهگانه شهرداری با ریاست مسعود هاشم پور مدیر گل حقوقی شهرداری کلانشهر تبریز ،با میزبانی شهرداری منطقه 3 برگزار شد .