سید امیرحسین شمس

رئیس کمیسیون حقوقی

معرفی

روشنک ربیعه

دبیر کمیسیون حقوقی

معرفی

معرفی مدیرکل حقوقی به عنوان نماینده شهرداری تهران درشورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی، منابع طبیعی و حقوق عامه استان تهران

با حکم شهردار تهران، سید امیرحسین شمس مدیرکل حقوقی به عنوان نماینده شهرداری تهران درشورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی، منابع طبیعی و حقوق عامه استان تهران معرفی شد.

نقض رأی محکومیت شهرداری تهران به پرداخت مبلغ 140 میلیارد تومان بهای ملک

مدیرکل حقوقی شهرداری تهران از نقض رأی محکومیت شهرداری تهران به پرداخت مبلغ 140 میلیارد تومان بهای ملکی واقع در محدوده شهرداری منطقه 22، در دادگاه تجدید نظر استان تهران خبر داد.

نخستین جلسه کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران تشکیل شد

نخستین جلسه کمیسیون حل اختلاف شهرداری تهران، به منظور حل و فصل مسالمت آمیز پرونده های مورد اختلاف برگزار شد.

سطح سلامت شهروندان افزایش می‌یابد

به منظور بالا بردن سطح سواد سلامت عمومی از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزش همگانی شهری مرتبط با شهرداری تهران و همچنین همکاری مشترک در ارائه خدمات بشردوستانه پزشکی در مناطق کمتر برخوردار شهری و گروه‌های آسیب‌پذیر، تفاهم‌نامه همکاری فیمابین شهرداری تهران و سازمان نظام پزشکی منعقد خواهد شد.

تعیین تکلیف نهایی اسناد املاک واقع در طرح های عمومی وعمرانی

مدیرکل حقوقی شهرداری تهران از بازبینی و بررسی 6000 پرونده حقوقی که از سال 78 تاکنون در طرح های عمومی و عمرانی واقع و هزینه آن نیز توسط شهرداری پرداخته شد ، به جهت مشخص شدن وضعیت اسناد مالکیت این املاک خبر داد.