محمد عزتی غریبدوستی

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری

معرفی

مرجان گلی پور

دبیر کمیسیون شهرسازی و معماری

معرفی

کلانشهرها و رشد سریع جمعیت شهری

مرجان گلی پور دبیر کمیسیون شهرسازی و معماری مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران محیط شهری جایی است که تغییرات اجتماعی رخ می دهد، جایی که جوانان و زنان به راحتی قادر به توسعه کامل پتانسیل خود هستند. در شهرهاست که دولت با شهروندان خود مواجه می شود و حکومت داری خوب، ساختارهای ملموس و دموکراتیک و مشارکت مورد نیازخواهد بود. مطالعه و شناخت ویزگی های جمعیتی هر شهر یکی از اساسی ترین مباحث مدیریت هر کشور و نظام برنامه ریزی است. با توجه به افزایش روزافزون جمعیت شهری، بررسی های دقیق و همه جانبه در بخش های مختلف شهرها از ضرورت های انکارناپذیر در برنامه ریزی های اصولی در مقیاس¬های مختلف(جهانی، ملی، منطقه-ای، محلی) می باشد.

عضویت بندرعباس در کمیته‌های بازآفرینی شهری و تدوین ضوابط و مقررات کلانشهرهای کشور

معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس گفت: با توجه به ساحلی بودن شهر بندرعباس و مسائل و مشکلات خاص خود از منظر ساحلی بودن و همچنین وجود 43 درصد بافت ناکارآمد و سکونتگاه غیر رسمی، شهرداری بندرعباس در کمیته‌های«بازآفرینی شهری» و«تدوین ضوابط و مقررات» عضو شده است.

پیروی از الگوی"شهر سبز" در دستور کار شهرداری بندرعباس

شهردار بندرعباس با اشاره به اینکه تحقق الگوی شهر سبز در دستور کار این شهرداری قرار دارد گفت: این مسئله با استفاده از نظر کارشناسان خبره برای برنامه پنج ساله توسعه مد نظر قرار گرفته است.

معرفی کمیسیون شهرسازی و معماری مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران

کلانشهرها به همان اندازه که از اهمیت سیاسی، اقتصادی، بازرگانی و فرهنگی برخوردارند، با مشکلات، چالش ها و بحران های زیادی روبرو هستند. اولین مشکلات ابتدا در این کلانشهرها به ظهور می رسد و سپس به شهرهای کوچک تسری می یابد

ضرورت بازمهندسی در محله های تهران

تهران براساس محله بندی های موجود حدود 374 محله دارد که جمعیت برخی از این محله ها به بیش از یکصد هزار نفر می رسد. در حالی که بر اساس دستورالعمل صادره ازسوی وزارت کشور مستند به قانون تعاریف و ضوابط که در سال 1395 ابلاغ شد؛ حداکثر جمعیت محله می باید 12 هزار نفر باشد.