محمد عزتی غریبدوستی

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری

معرفی

مرجان گلی پور

دبیر کمیسیون شهرسازی و معماری

معرفی

فتوتیتر

گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران؛

فراخوان

طراحی حوزه میدان اتریش با هدف هویت بخشی و حضورپذیری شهروندان

کودکان سرمایه مردم و شهر هستند

همکاری های مشترک شهرداری های کرمان و تهران در حوزه شهر دوستدار کودک ️سیدمهران عالم زاده شهردار کرمان با محمدرضا جوادی یگانه، معاون فرهنگی اجتماعی شهردار تهران دیدار و گفت‌وگو کرد.

توییت

دغدغه های شهردار تهران؛ از ایده «تهران شهری برای همه» تا «منابع درآمدی شهر» و به رسمیت شناختن حقوق شهروندان بر شهر

بر فراز آسمان، بادگیرها پرواز کنید

به مناسبت سالروز ثبت جهانی یزد در یونسکو