محمد عیدی

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

معرفی

محمد ابراهیم عموئی

دبیر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

معرفی

دومین نشست کمیته کارآفرینی و توانمندسازی کمیسیون اجتماعی و فرهنگی مجمع شهرداران ایران برگزار شد.

با حضور رئیس و دبیر کمیسیون اجتماعی و فرهنگی و مسئولین کارآفرینی شهرداری کلانشهرهای ایران، دومین نشست کمیته کارآفرینی و توانمند سازی به میزبانی شهرداری کلانشهر اصفهان برگزار شد

دبیر کارگروه ورزش شهروندی کمیته ورزش و تفریحات سالم معرفی شد

با پیشنهاد محمد فروحی رئیس کمیته ورزش و تفریحات سالم کمیسیون اجتماعی و فرهنگی مجمع شهرداران و موافقت دبیر کل مجمع؛ آقای محمد مشهدی یاری بعنوان دبیر کارگروه ورزش شهروندی کلانشهرهای ایران معرفی و منصوب شد.

برپایی موکب احمدبن موسی( ع) در مرز شلمچه توسط شهرداری شیراز

همزمان با نزدیک شدن به ایام عزاداری اربعین حسینی ، موکب احمدبن موسی( ع) شهرداری شیراز برای خدمت رسانی به عاشقان و شیفتگان اباعبدالله الحسین (ع) در مرز شلمچه برپا شد.

دومین نشست کمیته کارآفرینی و توانمندسازی کمیسیون اجتماعی و فرهنگی مجمع شهرداران ایران

به همت شهرداری کلانشهر اصفهان ، دومین نشست کمیته کارآفرینی با حضور مسئولین کارآفرینی و توانمندسازی کلانشهرهای ایران با موضوعات مختلف از جمله ارائه طرح "توان هفت"، "طرح حرکت و طرح دست آفرین" برگزار می شود

پویش دوشنبه های ورزش شهروندی در همه کلانشهرهای کشور

اولین کارگروه تخصصی ورزش شهروندی کمیته ورزش و تفریحات سالم کمیسیون اجتماعی و فرهنگی مجمع شهرداران ایران با موضوع پویش دوشنبه های ورزشی برگزار شد.