محمد عیدی

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

معرفی

محمد ابراهیم عموئی

دبیر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

معرفی

حسینی نیا تشریح کرد: تمرکز بر مباحث کیفی شهر دوستدار کودک و شهر اسلامی در شهرسازی

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: توجه و تمرکز به مباحث کیفی همچون شهر دوستدار کودک و شهر اسلامی در شهرسازی علاوه بر مباحث صدور پروانه باید در دستور کار قرار گیرد.

تصمیم گیری درباره چهل هزار معبر در کمیسیون ماده پنج شهر تهران

جلسه کمیسیون ماده پنج شهر تهران در خصوص گزارش اقدامات کمیته تخصصی شبکه معابر به ریاست دکتر حناچی شهردار تهران و با حضور اعضاء، مهندس هاشمی رفسنجانی رئیس شورای اسلامی شـــهر تهران ، مهندس گلپایگانی معاونت شهرسازی و معماری و مهندس اشراقی رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج تشکیل شد.