عبدالحمید امامی

رئیس کمیسیون مالی و اقتصاد شهری

معرفی

زهرا صباغیان

دبیر کمیسیون مالی و اقتصاد شهری

معرفی

برنامه ریزی برای خداحافظی با قبوض کاغذی عوارض شهری

مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری تهران خبر داد: برنامه ریزی برای خداحافظی با قبوض کاغذی عوارض شهری

مطالبه ۵۰۰ میلیارد تومانی شهرداری از دولت/ نهضت آسفالت ادامه دارد

علی کمالی زاده در جلسه شورای برنامه ریزی با اشاره به اینکه شهرداری کرج در زمینه آسفالت، اقدامات بسیار خوبی انجام داده است، اظهار داشت: بیش از ۹۵ درصد آسفالت مناطق طی سال جاری از طریق کارخانه شهرداری کرج تامین شده است.

برگزاری کارگاه آموزشی سامانه قبوض

کارگاه آموزشی سامانه قبوض اداره کل امور مالی و اموال شهرداری تهران برگزار شد.

مدیران و کارشناسان درآمد شهرداری شیراز به منظور ارائه اطلاعات و تبادل تجربیات درآمدی در اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران حضور یافتند

مدیران و کارشناسان درآمد شهرداری شیراز به منظور ارائه اطلاعات و تبادل تجربیات درآمدی در اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران حضور یافتند

برگزاری جلسه استقرار خزانه‌داری الکترونیک

برگزاری جلسه استقرار خزانه‌داری الکترونیک