عبدالحمید امامی

رئیس کمیسیون مالی و اقتصاد شهری

معرفی

زهرا صباغیان

دبیر کمیسیون مالی و اقتصاد شهری

معرفی

برگزاری فراخوان جذب ذیحسابان شهرداری تهران

مدیرکل امور مالی و اموال شهرداری تهران، از برگزاری فراخوان جذب ذیحسابان برای اولین بار خبر داد.

افزایش 30 درصدی درآمدهای پایدار شهرداری در چهار کد درآمدی

مدیرکل تشخیص و وصول درآمدهای شهرداری تهران، پایدارسازی منابع درآمدی را در اولویت برنامه های شهرداری عنوان کرد و از افزایش 30 درصدی درآمدهای پایدار در چهار کد درآمدی خبر داد

منابع جدید درآمدی برای شهرداری تهران شناسایی می‌شود

معاون شهردار تهران: منابع جدید درآمدی برای شهرداری تهران شناسایی می‌شود

مناطق با شناسایی منابع غیر نقد نسبت به پرداخت دیون پیمانکاران اقدام کنند/ شرکت های کارگزاری فعال می شوند

معاون مالی و اقتتصاد شهری شهرداری تهران، با تاکید بر ضرورت پرداخت مطالبات پیمانکاران، از مناطق خواست نسبت به شناسایی منابع غیر نقد، برای پرداخت دیون پیمانکاران تلاش کنند.

راه اندازی سامانه کارتابل الکترونیک سیستم جامع مالی شهرداری تهران

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، از راه اندازی سامانه کارتابل الکترونیک به صورت مشترک در سامانه جامع مالی و سیستم بانک شهر خبر داد.