عبدالحمید امامی

رئیس کمیسیون مالی و اقتصاد شهری

معرفی

زهرا صباغیان

دبیر کمیسیون مالی و اقتصاد شهری

معرفی

اشتغالزایی و کار آفرینی در کلانشهر شیراز

عضو شورای شهر شیراز، از راه اندازی شعبه جدید فروشگاه های زنجیره ای شهروند در کلانشهر شیراز با هدف رونق تولید و اشتغالزایی در این شهر خبر داد.

تامین اعتبار ریالی اجرای خط دو قطار شهری شیراز

شهردار شیراز در صحن علنی شورای شهر از تامین اعتبار ریالی اجرای خط دو قطارشهری با استفاده از فروش اوراق مشارکت خبر داد.

بازارسازی فرهنگی یا مرچندایزینگ

مرچندایزینگ یا بازارسازی فرهنگی در معنای سنتی، به معنای مجموعه فعالیت هایی است که صاحبان کسب وکارها و یا خرده فروش ها در نقطۀ فروش انجام می دهند تا محصولات خود را عرضه کرده و به فروش برسانند.

تسریع در پرداخت دیون پیمانکاران شهرداری تهران

عبدالحمید امامی معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران گفت: تشکیل ستاد پایش و نظارت بر اجرای بخش نامه کاهش هزینه ها گام موثری در عملیاتی شدن این بخش نامه خواهد بود،هر چند این کاهش در برابر تعهدات مالی مدیریت شهری ناچیز است اما حرکت به سمت انضباط مالی می تواند رویکرد تاثیر گذاری داشته باشد که نتیجه اش در بلند مدت به سود مدیریت شهری و شهروندان می باشد.

برگزاری جلسه هماهنگی اطلاع رسانی پرداخت عوارض خودرو

جلسه هماهنگی اطلاع رسانی پرداخت عوارض خودرو در دفتر معاون مالی و اداری اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران برگزار شد