عبدالحمید امامی

رئیس کمیسیون مالی و اقتصاد شهری

معرفی

زهرا صباغیان

دبیر کمیسیون مالی و اقتصاد شهری

معرفی

بانک شهر در مسیر درست خود حرکت می کند

معاون مالی و اقتصادی شهرداری کلانشهر تهران با اشاره به موفقیت های بانک شهر در ارائه خدمات بانکی مناسب به شهروندان و تعیین تکلیف قراردادها و زمین های تهاتر شده با شهرداری و بانک هاگفت: خوشبختانه با تغییرات صورت گرفته و اصلاح برخی از ساختارها، هم اکنون این بانک در مسیر درست خود حرکت می کند.

نشست معاونین مالی و اقتصاد شهری شرکت ها و سازمانها شهرداری تهران

نشست معاونین مالی و اقتصاد شهری شرکت ها و سازمانها شهرداری تهران به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد

مجید فراهانی: برای درآمدزایی در شهر باید مشکلات سرمایه گذاران حل کنیم

به گفته مدیران شهری بسته محرک اقتصادی که به تازگی در شورای شهر تصویب شده است، درآمد روزانه شهرداری تهران را بین 20 تا 25 میلیارد تومان افزایش می‌دهد

ناصر یارمحمدیان: احتمال افزایش درآمد پایدار شهرداری‌ها تا 4 هزار میلیارد تومان

شهرنوشت: پس از تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در صحن مجلس شورای اسلامی، درآمدهای پایدار شهرداری‌ها تا ۴هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد