کمیسیون فرهنگی و اجتماعی


کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع شهرداران کلان شهرهای ایران از ترکیب معاون امور اجتماعی و فرهنگی 15 کلان شهر کشور و با ریاست جناب آقای دکتر شجاع پوریان معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و با دبیری آقای محمد ابراهیم عمویی در دور جدید مدیریت تشکیل گردیده است.

از ابتدای سال جاری بر اساس مصوبات نود و پنجمین نشست شهرداران کلانشهرهای ایران، کمیسیون فرهنگی و اجتماعی از سطح کمیته به کمیسیون ارتقا یافته و در حال حاضر دارای پنج کمیته تخصصی ذیل کمیسیون موصوف می باشد که شامل:

1-کمیته گردشگری شهری

2-کمیته ورزش و تفریحات سالم

3-کمیته بانوان و خانواده

4-کمیته کارآفرینی و توانمند سازی

5-کمیته آسیب های اجتماعی

از فعال ترین کمیته های کمیسیون فرهنگی و اجتماعی می توان به کمیته ورزش و تفریحات سالم اشاره نمود که برگزاری مسابقات مختلف ورزشی با حضور کارکنان شهرداریهای کلانشهرهای کشور می باشد.

شرح وظایف‌ اصلی کمیسیون برنامه ریزی و سرمایه سازمانی:

1- تدوین برنامه راهبردی کمیسیون در راستای ایجاد وحدت رویه در حوزه های برنامه ریزی و منابع انسانی کلان­شهرها در دستیابی به اهداف مشترک

2- بررسی و به روز­رسانی ماموریت­های تعریف شده در حوزه های برنامه ریزی و منابع انسانی

3- اتخاذ تدابیر لازم در خصوص فراهم نمودن زمینه­ های همکاری گسترده، تشریک مساعی، انتقال تجربیات و انجام پروژه های مشترک  مورد نیاز حوزه های برنامه ریزی و منابع انسانی شهرداری­ های کلانشهرهای کشور

4- راهبری و مدیریت برگزاری منظم گردهمایی ­ها و جلسات کمیسیون و کمیته ­های تخصصی و کارگروه­های موضوعی در کلانشهرها و همچنین تلاش در جهت تحقق مصوبات کمیسیون و پیشنهادهای کمیته ­های مربوطه، مطابق با آیین نامه کمیسیون

5- برقراری ارتباط مؤثر با نهادها و سازمانهای مرتبط جهت تقویت و پاسخ به  نیازهای حوزه های برنامه ریزی و منابع انسانی  کلانشهرهای کشور