کمیسیون حقوقی

 

بنا به ضرورت و درخواست کلانشهرها و همچنین مسائل مبتلا به شهرداری ها ابتداء در قالب کمیته اولین نشست خود را در سال 1379 در شهر تهران برگزار نمود و با بیش از دو دهه فعالیت مستمر و پویا هم اکنون یکی از کمیسیون های شناخته شده دبیرخانه مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران می باشد.

در اردیبهشت 1397 کمیته مزبور طی بیست و ششمین نشست خود با عضویت مدیران حقوقی 15 شهرداری کلانشهر و ریاست مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به کمیسیون ارتقاء پیدا کرد. 

مضافاً سه کمیته به شرح ذیل زیر نظر کمیسیون مربوطه فعالیت می نمایند:

1-کمیته دعاوی و امور قراردادها

2-کمیته دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات

3-کمیته تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات شهرداری ها

اهداف کمیسیون حقوقی عبارتند از:

1-وحدت رویه در حوزه حقوقی کلانشهرها

2-توسعه و تدوین قوانین  

3-تنظیم و تصویب برنامه آموزشی در راستای انتقال تجربه و ارتقای سطح علمی و عملی کارشناسان و کارکنان در بخشهای مختلف شهرداری ها  

کمیسیون حقوقی برای انجام این مهم به طور ادواری جلساتی با حضور مدیران حقوقی کلانشهرها و همچنین جلسات مشترکی با قضات محترم دیوان عدالت اداری برگزار می نماید. چرا که ممکن است در اجرا مشکلاتی وجود داشته باشد و در نتیجه نیازمند گفتگو و جلسات هم اندیشی باشد که کمیسیون حقوقی دبیرخانه مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران نقش حلقه اتصالی را ایفا می کند تا کلانشهرها در نهایت به نسخه واحدی برسند.

وظایف اصلی دبیرخانه کمیسیون حقوقی به شرح ذیل تدوین و ابلاغ گردید:

1- تدوین برنامه راهبردی کمیسیون در راستای ایجاد وحدت رویه در حوزه های برنامه ریزی و منابع انسانی کلان­شهرها در دستیابی به اهداف مشترک

2-بررسی و به روز­رسانی ماموریت­های تعریف شده در حوزه های برنامه ریزی و منابع انسانی

3-اتخاذ تدابیر لازم در خصوص فراهم نمودن زمینه­ های همکاری گسترده، تشریک مساعی، انتقال تجربیات و انجام پروژه های مشترک  مورد نیاز حوزه های برنامه ریزی و منابع انسانی شهرداری­ های کلانشهرهای کشور

4-راهبری و مدیریت برگزاری منظم گردهمایی­ها و جلسات کمیسیون و کمیته­های تخصصی و کارگروه­های موضوعی در کلانشهرها و همچنین تلاش در جهت تحقق مصوبات کمیسیون و پیشنهادهای کمیته­های مربوطه، مطابق با آیین نامه کمیسیون

5-برقراری ارتباط مؤثر با نهادها و سازمانهای مرتبط جهت تقویت و پاسخ به  نیازهای حوزه های برنامه ریزی و منابع انسانی  کلانشهرهای کشور