کمیسیون برنامه ریزی و سرمایه سازمانی

 

 این کمیسیون از سال 1378  تحت عنوان کمیته معاونان مالی و اداری کلانشهرهای کشور تشکیل شد که در ابتدا فقط با مباحث سیاست های تنظیم بودجه شروع گردید و منجر به تشکیل پنج گروه تخصصی (درآمد - مالی و بودجه – اداری ، تشکیلات و بهبود روشها - حقوقی و املاک - برنامه ریزی و اتوماسیون سیستمها) گردید.

درسال 1382 و در هفتمین نشست کمیته مالی و اداری شهرداریهای کلانشهرها، در کارگروه اصلاح ساختار اداری و تشکیلاتی، این کمیته از ذیل معاونت اداری و مالی خارج گردید و تحت عنوان معاونت مطالعات و برنامه ریزی با شرح وظایف: آمار و فن آوری اطلاعات، برنامه ریزی و بودجه، مطالعات اقتصادی و سرمایه گذاری و تشکیلات کار خود را آغاز نمود.

در این راستا تغییراتی در کارگروه‌ها به شرح ذیل انجام شد:

1-  کارگروه بودجه و برنامه

2-  کارگروه تشکیلات و روشها

3-  کارگروه فن آوری اطلاعات

4-  کارگروه ارزیابی عملکرد

5-  کارگروه برنامه ریزی راهبردی

پس از اینکه معاونت برنامه ریزی در بیشتر کلانشهرها کار خود را آغاز نمود، تغییر ساختار دیگری نیز شکل گرفت که حوزه منابع انسانی نیز از معاونت مالی و اداری منفک گردید و در بیشتر کلانشهرها تحت عنوان معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه / منابع انسانی شکل گرفت. هم اکنون به غیر از کلانشهر تهران که معاونت برنامه ریزی از معاونت منابع انسانی جداگانه می باشد، در یازده کلانشهر دیگر، معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی هر دو در یک معاونت و تحت عنوان معاونت برنامه ریزی و سرمایه انسانی تشکیل شده است. فقط در سه کلانشهر، حوزه منابع انسانی با معاونت مالی و اداری تشکیل و آنها نیز در حال تجمیع در حوزه برنامه ریزی می باشند.

هم اکنون نیز کارگروهها و کمیته ها ارتقاء یافته و با مصوبه نود و پنجمین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران در اسفند ماه 1396، کمیته به کمیسیون و کارگروهها به کمیته تغییر نام داده شده است.

در حال حاضر در کمیسیون برنامه ریزی و سرمایه سازمانی، کمیته های ذیل مصوب شده و فعالیت می نمایند:

1-  کمیته برنامه ریزی، آمار و ارزیابی عملکرد

2-  کمیته تحول اداری و سرمایه انسانی

3-  کمیته فن آوری اطلاعات و شهر هوشمند

4-  کمیته بودجه و درآمدهای پایدار

5-  کمیته پژوهش، نوآوری و دیپلماسی شهری

شرح وظایف‌ اصلی کمیسیون برنامه ریزی و سرمایه سازمانی:

1-  تدوین برنامه راهبردی کمیسیون در راستای ایجاد وحدت رویه در حوزه های برنامه ریزی و منابع انسانی کلان­شهرها در دستیابی به اهداف مشترک

2-  بررسی و به روز­رسانی ماموریت­های تعریف شده در حوزه های برنامه ریزی و منابع انسانی

3-  اتخاذ تدابیر لازم در خصوص فراهم نمودن زمینه­ های همکاری گسترده، تشریک مساعی، انتقال تجربیات و انجام پروژه های مشترک  مورد نیاز حوزه های برنامه ریزی و منابع انسانی شهرداری­ های کلانشهرهای کشور

4-  راهبری و مدیریت برگزاری منظم گردهمایی ­ها و جلسات کمیسیون و کمیته ­های تخصصی و کارگروه­های موضوعی در کلانشهرها و همچنین تلاش در جهت تحقق مصوبات کمیسیون و پیشنهادهای کمیته ­های مربوطه، مطابق با آیین نامه کمیسیون

5-  برقراری ارتباط مؤثر با نهادها و سازمانهای مرتبط جهت تقویت و پاسخ به  نیازهای حوزه های برنامه ریزی و منابع انسانی  کلانشهرهای کشور

6-  ایجاد ساز و کار لازم در جهت رشد و ارتقاء سرمایه های انسانی، حفظ و صیانت از سلامت و امنیت شغلی، رعایت عدالت استخدامی، افزایش روحیه، رفاه و معیشت کارکنان و بازنشستگان از طریق تدوین و به روز رسانی بخشنامه ها و دستورالعمل های مورد لزوم اجرایی

7-  هماهنگی در جهت ایجاد تعادل و تناسب کمی و کیفی نیروی انسانی با وظایف و ماموریتهای سازمانی کلان شهرهای کشور